วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551

นิทานคณิตศาสตร์

นิทานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
เรื่อง ครอบครัวนก
การครั่งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีนกหนุ่มสาวคู่หนึ่งได้แต่งงานกันไม่นานนกสาวก็ได้ตั่งท้อง พ่อนกรู้เข้าก็ดีใจมาก พ่อนกก็คอยดูแลเอาใจใส่แม่นกเป็นอย่างดี แม่นกอยากกินอะไร หรืออวากได้อะไรพ่อนกก็หหามาให้ไม่เคยขัดใจจนวันหนึ่งแม่นกเจ็บท้องจะครอดลูก พ่อนกก็พาแม่นกไปหาหมอที่โรงพยาบาลและแม่นกก็ได้ครอดลูกออกมา ทีละฟอง 1 ฟอง 2 ฟอง 3 ฟอง 4 ฟอง และฟองสุดท้ายฟองที่ 5 แม่นกครอดลูกออกมาทั้งหมด 5 ฟอง พ่อนกและแม่นกต่างก็ช่วยันดูแลไข่ทั้ง 5 ฟองเป็นอย่างดี และแล้ววันหนึ่งลูกนกก็เริมออกมาจากเปลือกไข่ทีละตัว 1 ตัว 2 ตัว 3 ตัว 4 ตัว 5 ตัง พ่อนกกับแม่นกจึงตั่งชื่อให้ลูกๆ โดยลูกที่ออกจากเปลือกไข่ตัวแรกว่า ใหญ่ ตัวที่สองว่ารอง ตัวที่สามว่ากลาง ตัวที่สี่ว่าเล็ก และตัวที่ห้าว่าจิ๋ว และครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่รักและสามัคคีกันมากเวลามีเรื่องอะไรที่ทำให้คนในครอบครัวไม่สะบายใจก็จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น: